Od ponedjeljka 18.05.2020. godine UKC Tuzla povećava obim usluga za pacijente. Kako nam je kazao prof. dr. Vahid Jusufović, direktor UKC-a Tuzla u toku je priprema uspostavljanja sistema organizacije koji će javnosti biti poznat u četvrtak.

“Ono što za sada mogu reći sa sigurnošću jeste da se produžava radno vrijeme u specijalističko – konsultativnim ambulantama klinika od 08:00 do 20:00 sati i “hladni” operativni program koji će biti povećan za 30 posto. Od ponedjeljka ćemo početi sa kontaktiranjem pacijenata kojima su bile odgođene operacije kako bi dobili nove termine. Napominjem da neće svi odmah biti pozvani već kako sam kazao 30 posto pacijenata u ovoj fazi. Trijažni šatori na ulazu u UKC ostaju, dodatak je još jedan izlaz u kompleksu, tako da svi koji dođu u UKC ulaze kroz trijažu na jednom ulazu, a mogu izaći na dva ulaza. Na taj način ćemo izbjeći gužve.”, dodao je prof. Jusufović.

S obzirom da se radi o obimnom planu koji treba biti formiran za sve klinike u ovom momentu najavljen je samo ovaj segment povećanog obima usluga UKC-a Tuzla, istakao je Jusufović. (RTVSlon)

A.Osmičić