U cilju pružanja medicinskih usluga putem telefona za konsultacije svih internističkih specijalnosti, a u doba preventivnih mjera epidemije COVID-19 infekcije, obavještavamo vas da ćemo od 26.03.2020.godine pokrenuti stalne telefonske linije za ove svrhe, i to za oblasti kardiologije, endokrinologije, gastroenterologije, nefrologije i reumatologije.

Telefonske konsultacije će se obavljati svaki radni dan od 09:00 do 13:00 sati, u formi uobičajenog poziva ili Viber video poziva, a po sljedećim uslovima:

  • trajanja poziva je ograničeno do pet (5) minuta po pacijentu,
  • za poziv pripremiti ime i prezime, te JMBG kao i svu prethodnu medicinsku dokumentaciju,
  • Viber video poziv prema potrebi će inicirati ljekar konsultant, te Vas molimo da za kontakt koristite uobičajenu telefonsku liniju.

Brojevi za telefonske konsultacije:

  • Odjeljenje za endokrinologiju:                                    +387 62 993 906
  • Odjeljenje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju:       +387 62 993 887
  • Odjeljenje za kardiologiju:                                          +387 62 994 619
  • Odjeljenje za reumatologiju:                                       +387 62 993 950
  • Odjeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju:            +387 62 074 287

(RTVSlon)