Kada gledamo revizorske izvještaje, javne izvještaje, određene studije koje su na neki način objektivni pokazatelji kada je u pitanju borba protiv korupcije u zdravstvu, govore da je korupcija zastupljena na visokom nivou. Međutim, kada gledamo subjektivne pokazatelje prema percepciji građana, također vidimo da je korupcija zastupljenja u BiH u sektoru zdravstva – naveo je Šabotić.

Kazao je da se korupcija u zdravstvu ne prijavljuje adekvatno, navodeći da je u 2017. godini Agencije za prevenciju korupcije zaprimila šest prijava, u 2018. godini jednu, a u 2019. godini dvije.

Po njegovim riječima, razlozi bi mogli biti to što sektor zdravstva nije u nadležnosti države nego entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH, te postoji mogućnost da građani to prijavljuju nižim nivoima vlasti koji se bave procesuiranjem i otkrivanjem koruptivnih krivičnih djela. S druge strane, dodaje on, postoji mogućnost straha građana da ne bi trpili štetne posljedice kada zahtijevaju liječničku pomoć.

Šabotić napominje da je zdravstveni sektor jako specifičan i da bi se iskorijenila korupcija u zdravstvenom sektoru mora se promijeniti kompletan sistem.

Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala (TI) BiH je kazao da zdravstveni sektor dijeli sudbinu stanja u državi i društvu.

Svjedoci smo onoga što se dešava u BiH, potpunog odsustva napretka u borbi protiv korupcije. Strategija Evropske komisije, pa i mišljenje koje smo dobili ranije ove godine nam govori da je situacija, kada je u pitanju korupcija, alarmantna. Govori se o tome da je BiH ‘zarobljena država’ već duži niz godina. S druge strane, institucionalni odgovor države na takvo stanje gotovo da je izostao – smatra Blagovčanin.

Kada je u pitanju zdravstveni sistem, kaže da je analiza pokazala tri nivoa problema ili tri grupe rizika od korupcije, gdje se korupcija u zdravstvenom sistemu najviše manifestira. Prvi je onaj gdje građanin može da vidi prilikom pružanja zdravstvenih usluga, primanje i traženje mita.

Međutim, navodi Blagovčanin, ono što su puno veći problemi odnosi se na procese javnih nabavki u zdravstvu, imajući u vidu da se enormne sume novca izdvajaju u sektoru zdravstva.

Treći nivo problema odnosi se na činjenicu da, kada govorimo o postavljenjima i imenovanjima na menadžerske pozicije, tu imamo vrlo rasprostranjenu praksu klijentelizma, odnosno imenovanja ljudi po stranačkoj pripadnosti umjesto po menadžerskim kapacitetima i sposobnostima. Sve to nam daje vrlo turobnu i tegobni sliku ukupnog zdravstvenog sistema – kazao je Blagovčanin.

Po njegovim riječima, prioritetna stvar bi bila sistemski pristup reformama u zdravstvenom sistemu.

Glasnogovornica Centara civilnih inicijativa (CCI) Ana Lučić je kazala da u okviru projekta „Izliječimo zdravstvo“, koji zajedno provode Transparency International BiH i CCI, a koji je podržan od EU, danas predstavljaju istraživanje „Analiza pravno-institucionalnog okvira i politika prevencije korupcije u zdravstvu“, koje daje pregled svih zakonskih i podzakonskih akata, kao i njihovu primjenu u oblastima koje su identificirane kao podložne korupciji u sektoru zdravstva.

To su oblasti: javne nabavke; upravljanje ljudskim resursima, odnosno imenovanja i zapošljavanja u sektoru zdravstva; sukob interesa i upravljanje javnim finansijama s fokusom na transparentne liste čekanja.

Po njenim riječima, nalazi daju pregled slabih tačaka unutar navedenih pravnih propisa, čije poboljšanje može dovesti do smanjenja, odnosno do minimuma rizika od korupcije u zdravstvenim ustanovama.

Nalazi će biti iskorišteni za saradnju sa 15 odabranih zdravstvenih ustanova (po sedam iz RS i iz FBiH i jedna iz Brčko distrikta BiH), s kojima će TI BiH i CCI direktno sarađivati i raditi na unapređenju internih akata koji reguliraju navedene oblasti, kako bi kroz konkretne primjere pokazali da se može dovesti do smanjenja rizika od korupcije ukoliko se unaprijede pravna akta – kazala je Lučić.

Analiza će također biti ustupljena svim zdravstvenim ustanovama u zemlji.

Izvor:RTV Slon