U Tuzli proglašeno stanje prirodne nesreće od poplava

654

U subotu, 1.6.2019. godine, sa početkom u 21.30 sati, održana je vanredna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite, gradonačelnika Jasmina Imamovića i službi zaštite i spašavanja Grada Tuzle, na kojoj je razmatrana aktuelna situacija na području grada Tuzle, uzrokovana obilnim kišnim padavinama koje su zadesile područje grada, kao i prijedlozi mjera na prevenciji i saniranju posljedica obilnih kišnih padavina.

Nakon što je razmotrio Informaciju Službe civilne zaštite Grada Tuzle, Gradski štab civilne zaštite je konstatovao slijedeće:

-da su nanosi iz vodotoka bili ogromni i uz veoma slabu protočnost, došlo je do izlijevanja vodotoka i nastupanja materijalne štete velikih razmjera, pri čemu je potrgan dio vodovodne mreže, oštećeni su pojedini mostovi, dijelovi korita i ceste na području grada Tuzle i po izvještaju sa terena ugroženo oko 50 objekata;

-prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kišne padavine se očekuju još najmanje u pet narednih dana odnosno do petka,07.6.2019. godine,

-aktivirano je desetak klizišta na području grada Tuzle, a u narednim danima zbog najave novih kišnih padavina realno je očekivati i druga klizišta,

S obzirom na predočene podatke, Gradski Štab civilne zaštite Tuzla predlažio je Gradonačelniku da donese Odluku o proglašenju  stanja prirodne nesreće od poplave, sa danom 1.6.2019.godine.

Ovom Odlukom nastavljaju se aktivnosti na provođenju akcije zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i radovi na hitnoj sanaciji, određeni su subjekti i materijalno tehnička sredstva za njenu realizaciju i dr. Akcijom zaštite i spašavanja rukovodiće Gradski štab civilne zaštite Tuzla.

Na prijedlog gradonačelnika, Jasmina Imamovića, Gradski štab civilne zaštite Tuzla donio je slijedeće zaključke:

  • Da se odmah pristupi čišćenju vodotoka, opravci oštećenih mostova, puteva i druge infrastrukture, kao i da se pristupi sanaciji odrona i klizišta, te nastavi sa svim drugim aktivnostima na otklanjanju posljedica na terenu i sprječavanju eventualnih daljnjih štetnih posljedica, do kojih može doći u narednim danim zbog najave Federalnog hidrometeorološkog zavoda o nepovoljnim vremenskim uvjetima u vidu nastavka obilnih kišnih padavina.
  • Da JKP Komunalac Tuzla, nastavi sa odvoženjem otpada iz poplavljenog područja ,
  • Da JKP“Vodovod i kanalizacija“Tuzla, nastavi sa poslovima oko saniranja štete na vodovodnim cijevima kako bi se što prije uspostavilo normalno odvijanje vodosnabdijevanja, te do tada vrši prevoz vode cisternama,
  • Da JP Veterinarska stanica Tuzla, nakon čišćenja stambenih i pomoćnih objekata izvrši dezinfekciju,dezinsekciju, deratizaciju i deviperizaciju (DDDD).
  • Pozvati Savjete MZ-a, da animiraju građanje, da se uključe i preventivno djeluju na sprečavanju potencijalne štete, kao i da upoznaju građane sa aktivnostima koji će se provesti na popisu nastale štete i pristupe prikupljanju podataka i obradi na obrascu PR-Š, koji će dostaviti Komisiji za procjenu štete grada Tuzla.
  • Da Komisia za procjenu štete grada Tuzla, formira dvije podkomisije koje će krenuti odmah sa popisom štete na teren.

Izvor:Rtvtk.ba