Nastavna godina u TK završena je za maturante srednjih škola, dok će učenici završnih razreda osnovnih škola sa nastavom završiti 27. maja, a u nekim školama čak i ranije. Kako je danas saopštila reosrna ministrica nastava za prvačiće trebala bi završiti 10. juna, s tim da i ovdje postoji mogućnost da učenici ranije odu na raspust jer škole zbog pandemije nisu koristile radne nenastavne dane predviđene za izlete, posjete i slično.

„Za učenike od drugog do osmog razreda osnovne škole, te za učenike nezavršnog razreda srednjih škola nastava će trajati do 15. juna ili eventulano do 17. juna, opet zavisno od toga koliko su iskoristili radnih nenastavnih dana“, izjavila je Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja Tuzlanskog kantona. 

Kada je u pitanju škola putem televizijskih ekrana namjenjena učenicima u nižim razredima, ona će biti emitirana do 29. maja, a ostali dani do završetka školske godine planirani su za testiranja učenika, kao i za zaključivanje ocjena. Ocjenjivanje učenika u višim razredima izvodi se putem online platforme, a prilikom zaključivanja ocjena nastavnici i profesori će u obzir uzimati zalaganje i aktivnost učenika u izvršavanju zadataka, te ocjenu koja je bila zaključena na polugodištu. Ministrica je i danas potvrdila da u osnovnim i srednjim školama u tom kantonu ove godine neće biti realizirane eksterne mature, ali će one biti organizovane za učenike koji žele polagati, odnosno kojima je zbog nastavka školovanja neophodno da imaju položenu eksternu maturu.

„Prijave će početi 27. maja u Pedagoškom zavodu. Sam proces prijave će trajati nekoliko dana, a održavanje eksterne mature je planirano iza 12. juna. Sva uputstva i za osnovne i za srednje škole, Pedagoški zavod će uputiti tokom sljedeće sedmice“, objašnjava ministrica Brašnjić. 

Upis u srednje škole i na fakultete vršit će se prema standardnom principu uz poštivanje svih epidemioloških mjera i s većim brojem dana, odnosno dužim rokom za upis nego što je do sada bilo.(RTVSlon)

A.Osmičić