Iako se uslijed ekonomskih teškoća uzrokovanih pandemijom očekivalo se da će doći do pada izvoza do toga u ovom sektoru nije došlo kada se posmatra period januar – april 2020.  

Ukupan izvoz agroindustrijskog sektora BiH za prva četiri mjeseca ove godine iznosio je prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH 273.158.712 KM, što predstavlja povećanje za osam posto u odnosu na isti period prošle godine kada je iznosio 252.912.824 KM.  

Uvoz sektora u tom periodu  iznosio je 1.022.030.615. KM i veći je za 1,86 posto.

Rast izvoza postignut je u sektoru mesa i prerađevina od mesa i to za 115,89 posto (goveđe meso, meso peradi 51,82 posto, konzervirani proizvodi 104,98 posto), ribe i ribljih prerađevina 42,77 posto (smrznuta riba 103,87 i konzervirana riba 345,31 posto), te brašna 34,4 posto.

Značajan rast izvoza zabilježen je kod goveđeg mesa jer je u ovom periodu počeo da se odvija izvoz u Tursku (7.718.639 KM), zatim mesa peradi (Crna Gora, Srbija, Švedska – novo tržište), te ostalih konzerviranih proizvoda, prenijela je agencija Fena.

Značajno je spomenuti i rast izvoza konzervirane ribe više od tri miliona KM, a glavna izvozna tržišta su zemlje EU i CEFTA-e.

Kada je riječ o brašnu, obim vanjskotrgovinske razmjene u prva četiri mjeseca ove godine iznosio je 22,8 miliona KM, od čega je izvoz 5,8 miliona KM, a uvoz nešto manje od 17 miliona KM. Izvoz je rastao za 42,87 posto, a uvoz 23,37 posto. Izvoz brašna od pšenice rastao je za 42,82 posto. Vodeća tržišta za izvoz brašna bila su Turska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, dok su uvozna tržišta Srbija, Hrvatska i Austrija. (BiznisInfo)

A.Osmičić