Trenutno se u naselju “Diren” u Vidi 2 vrši uklanjanje iseljenih srušenih stambenih objekata i čišćenje površina na kojima su se nalazili.


Naselje “Diren” je brojalo ukupno 31 stambeni objekat (dupleksi) a zaključno sa današnjim danom ostalo je još samo 11 te se u skorijem periodu očekuje iseljavanje porodica koje žive i u preostalih 11 objekata te rušenje i uklanjanje istih.

JP”Komunalac” d.d. je pristupilo vršenju navedenih radova.