Ukupan broj testiranih na području Grada Gradačac je 112 osoba, 92 nalaza na Covid-19 su negativna, još se za 20 osoba očekuju rezultati.

B1 TV