U Federaciji BiH moratorij na otplatu kredita do 17. aprila zatražilo je 13,5 posto klijenata banaka, odnosno 23.751, od kojih su 90 posto fizička, a 10 posto pravna lica, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

Direktor Agencije Jasmin Mahmuzić rekao je da su banke u FBiH do sada odobrile 7.333 zahtjeva klijenta, da su samoinicijativno dale moratorij na kredit za dodatnih 11.570 klijenata, te doda da je riječ o iznosu od oko dvije milijarde KM.

Prema njegovim riječima, moratorij na otplatu kredita uglavnom su tražile firme koje se bave ugostiteljstvom, hotelijerstvom i trgovinom, a kod fizičkih lica najčešće je riječ o nenamjenskim kreditima.

Mahmuzić je istakao da procjenu za firme vrše banke na osnovu dokumentacije, dok je za fizička lica ta procedura mnogo jednostavnija, jer nije potrebna analiza već samo uvid u lični dosije klijenta, da bi se utvrdilo gdje radi i koliko je ugrožen.

– Nema prinudne naplate za kašnjenje dok se ne riješi ova situacija, a banke koje budu kršile instrukcije biće strogo kažnjene. Nudi se mogućnost moratorija do šest mjeseci, a ako se pandemija produži, može se produžiti i rok – rekao je on.

Mahmuzić je pojasnio da rata kredita ostaje ista, samo se produžuje rok otplate, te dodao da se kamata ne smije povećavati, niti se smiju naplaćivati zatezne kamate, prenosi TV N1.

On kaže da klijent može odabrati i mogućnost grejs perioda, a može i reprogramirati dug.

Prema njegovim riječima, banke prate stanje svojih klijenata i u slučaju da klijent sada može platiti kredit, a dogodi se da ubuduće to ne bude u mogućnosti raditi, imaće pravo da aplicira za moratorijum otplate naknadno.

A.Osmičić