Prema preliminarnim podacima Ministarstva sigurnosti BiH, Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima, u 2020. godini u Bosni i Hercegovini identifikovano je ukupno 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Od tog broja, njih 35 su djeca, saopćio je World Vision BiH.

Djeca se najčešće eksploatišu u svrhu prosjačenja, te je od ukupnog broja potencijalnih žrtava trgovine ljudima evidentirano 38 slučajeva prosjačenja, 17 slučajeva seksualnog iskorištavanja i 15 slučajeva drugih oblika trgovine ljudima.

Trgovina ljudima kršenje je osnovnih ljudskih prava i samo kroz zajedničko djelovanje svih relevantnih aktera u procesu – institucija, domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i tijela, možemo se efikasno suprotstaviti ovoj pojavi – istaknuo  je državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima u BiH Samir Rizvo.

U cilju poboljšanja koordinacije relevantnih institucija i organizacija, World Vision BiH organizirao je prvi koordinacijski sastanak Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i koordinatora entiteta, kantona i Brčko distrikta. Sastanak se organizuje u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti BiH, Uredom Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, u okviru projekta ‘Jačanje lokalnih kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima u BiH’, kojeg World Vision BiH implementira uz finansijsku podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država.

– Sprečavanje i procesuiranje iskorištavanja djece moralna je i zakonska obaveza svih nas. Važno je da svaki pojedinac, kada vidi dijete koje je izloženo jednom od oblika iskorištavanja kao što je prosjačenje, reaguje i prijavi nadležnim organima, a da sistem dalje preuzima slučaj – navela je direktorica nevladine organizacije World Vision BiH Larisa Klepac.

Svjesni potrebe jačanja sistema reagovanja u slučajevima eksploatacije djece World Vision BiH je započeo proces izrade i usvajanja Protokola za suzbijanje prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece kako bi se ojačao referalni mehanizam na lokalnom.

(RTV Slon)