Novac of MMF-a već je prebačen na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine, od čega će oko 400 miliona KM pripasti Federaciji BiH, 240 Republici Srpskoj te ostatak Distriktu Brčko.

Prije dva dana Međunarodni monetarni fond (MMF) odobrio je oko 361 milion američkih dolara ili 329 miliona eura ili 643 miliona KM hitne podrške Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta za brzo finansiranje (Rapid Financing Instrument – RFI).

Kamatna stopa na ovaj kredit iznosi 1,05 posto uz grejs period od 39 mjeseci.

Novac of MMF-a već je prebačen na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Od ukupno 643 miliona KM koje će dobiti država Bosna i Hercegovina, njenim entitetima Federaciji BiH pripada oko 400 miliona KM, dok bi oko 240 miliona KM dobila RS, te ostatak bi dobio Distrikt Brčko.

Izvor blizak premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću potvrdio je za da će Vlada Federacije BiH donijeti odluku o raspodjeli 400 miliona KM omjeru 50 posto kantoima i 50 posto Vladi Federacije BiH.

Načelno je dogovoreno da Vlada Fedraciea BiH dobije 200 a deset kantona takođeer 200 miliona KM, pri čemu će glavni kriterij za raspodjelu novca po kantonima biti popis stanovništva iz 2013. godine.

Tuzlanski kanton je najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH i prema popisu stanovništva iz 2013. godine imao je 445.025 stanovnika. Ovom kantonu bi trebalo pripasti oko 40 miliona KM od MMF-a.

Kanton Sarajevo je drugi najmnogoljudniji kanton i prema popisu stanovništva iz 2013. godine imao je 413.593 stanovnika. Kanton Sarajevo trebao bi dobiti oko 37 miliona KM.

Zeničko-dobojski kanton je po popisu iz 2013. godine imao 364.433 stanovnika i njemu bi trebalo pripasti 32,7 miliona KM.

Unsko-sanski kanton ima 273.261 stanovnika, što znači da bi raspodjelom novca dobili 24,5 miliona KM.

Srednjo-bosanski kanton sa 254.686 stanovnika trebao bi dobiti oko 23 miliona KM, Hercegovačko-neretvanski kanton sa 222.007 stanovnika trebao bi dobiti 19,9 miliona KM, Zapadno-hercegovačkom kantonu sa 94.898 stanovnika trebalo bi pripasti 8,5 miliona KM, Kantonu 10 sa 84.127 stanovnika 7,5 miliona KM, Posavskom kantonu sa 43.453 stanovnika 3,9 miliona KM i Bosansko-podrinjskom kantonu sa 25.336 stanovnika 2,2 miliona KM.

Kantoni neće vraćati novac nego će Vlada FBiH prvo napraviti rebalans budžeta i onda će Federacija BiH vratiti svih 400 miliona KM.

Slobodna Bosna danas je objavila da će Parlament Federacije BiH po hitnom postupku razmatrati “korona zakon” i rebalans budžeta.

Izvor: RTV TK