Središnje teme odnosile su se na rad i organizaciju institucije u vanrednoj situaciji, koordinaciju sa partnerskim institucijama i agencijama za provođenje zakona, te plan organizacije rada u narednom periodu.

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, održala je četvrti  sastanak Koordinacionog tima Tužilaštva BiH, na kojem su analizirani rad i aktivnosti Tužilaštva BiH u periodu od uvođenja  vanredne situacije zbog pandemije Covid 19.

Rad Tužilaštva BiH bio je efektivan i organiziran sukladno preporukama VSTV BiH i drugih nadležnih organa, tako da je Tužilaštvo BiH uspjelo adekvatno odgovoriti izazovima i radnim zadacima u proteklom periodu.

Zabilježen je intenzivan rad na pritvorskim predmetima i predmetima sa hitnim rokovima, predmetima koji su u vezi sa širenjem pandemije Covid 19, a također i u predmetima terorizma, krijumčarenja osoba u segmentu ilegalnih migracija, neovlaštenog prometa opojnih droga, neovlaštenog prometa akciznih proizvoda, kao i predmetima za druga kaznena djela.

Na sastanku je razgovarano o mjerama zaštite za uposlenike, stranke i osoblje koje dolazi u dodir sa uposlenicima Tužiteljstva BiH, sa akcentom na posebne mjere u slučaju povećanja radnih kapaciteta u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim mjerama i ograničenjima.

Tužilaštvo BiH održava aktivnu i frekventu komunikaciju sa partnerskim pravosudnim, policijskim i sigurnosim agencijama, radi osiguranja što boljeg i nesmetanog funkcioniranja institucije.

Također, na zahtjev  i dopis iz VSTV BiH, Koordinacioni tim razgovarao je o planu aktivnosti i angažmanu kapaciteta u narednom periodu a u skladu sa situacijom izazvanom širenjem virusa Covid 19, te u skladu sa preporukama nadležnih organa i u dogovoru i koordinaciji sa partnerskim institucijama. (RTVSlon)

A.Osmičić