Na jučerašnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila informacije o stanju u privrednim oblastima i poslovanju privrednih subjekata u raznim privrednim oblastima.

Kada se rezimiraju podaci dobiveni od Poreske uprave FBiH, Vlada Tuzlanskog kantona planira kroz mjere finansijske podrške za poduzetnike kojima je rad zabranjen naredbama štabova civilne zaštite i koji su imali pad prometa 20% i više zbog pandemije korona virusa, podršku pružiti za 4.781 obrt koji zapošljavaju 7.380 zaposlenika i 1.594 malih i srednjih preduzeća sa 14.516 zaposlenika.

Dakle, mjerama podrške Vlade TK bi trebalo biti obuhvaćeno ukupno 6.375 poslovnih subjekata u kojima je ukupno uposleno 21.896 osoba.

Poljoprivrednici radili bez prestanka

Analizirajući stanje po oblastima, za oblast poljoprivrede i drvne industrije, resorno ministarstvo je obavilo konsultacije sa privrednim subjektima te se može zaključiti, da nije došlo do prestanka procesa proizvodnje, ali su otežani uslovi odvijanja procesa proizvodnje u smislu poštivanja naloženih mjera od strane nadležnih institucija, kroz obezbjeđivanje zaštitne opreme za uposlenike i poštivanje socijalne udaljenosti.

Kod nekih kompanija je došlo do smanjenja obima proizvodnje u manjem procentu.

Generalni je zaključak i da nije bilo otpuštanja radnika, ali su procjene da će, ukoliko ove mjere potraju duži vremenski period, biti prinuđeni za poduzimanje i mjere otpuštanja uposlenih. Evidentno je da se javljaju problemi sa nabavkom sirovina i repromaterijala i to prije svega onih sirovina koje se dobavljaju van granica BiH, dok se sirovine od domaćih dobavljača dopremaju bez većih problema. Distribucija gotovih proizvoda vrši u otežanim uslovima, a određeni proizvođači odlučili su se i za lagerovanje proizvoda do promjene trenutnih uslova.

Turizam najviše pogođen

U oblasti trgovine, od 16. marta do 14. aprila smanjen je broj zaposlenih 667 osoba.

Oblast turizma jedna je od najviše pogođenih mjerama za suzbijanje pandemije.

Putničke agencije sa područja Tuzlanskog kantona su u proteklom periodu, a po principu tzv. „ranog bookinga” prodale oko 2.500 turističkih aranžmana i tom prodajom su od korisnika usluga naplatile oko 1.500.000 KM. Ova sredstva su uplaćena davaocima usluga u gore navedenim destinacijama, a nijedan davalac usluga za sada ne pokazuje namjeru povrata uplaćenih sredstava.

Sa ovim problemom se susreću i putničke agencije širom regiona, pa s tim u vezi, agencije predlažu donošenje uredbe sa zakonskom snagom o pravu izdavanja vaučera (turističkih uputnica) sa rokom važenja do 31.12.2021. godine. To znači da bi korisnici usluga mogli do navedenog roka iskoristiti svoj ugovoreni aranžman u potpunosti na ugovorenoj destinaciji i pod već ugovorenim uslovima.

Na osnovu informacija s kojima resorno ministarstvo raspolaže, nije bilo otkaza u putničkim agencijama, a plate za mart su uredno obračunate i isplaćene.

Prema evidenciji Službe za zapošljavanje TK, u periodu od 16.03.2020. do 14.04.2020. godine 837 radnika je ostalo bez posla u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, što zajedno za otpuštenim radnicima iz oblasti trgovine iznosi 1504 radnika.

U oblasti javnog prijevoza putnika, određeni broj radnika otpušten je ili im nije produžen ugovor o radu. Značajan broj radnika je zbog smanjenja obima poslovanja upućen na godišnje odmore ili plaćena odsustva.

Kada su u pitanju obrti, od početka marta do sredine aprila odjavljeno je ukupno 719 uposlenika.

Imajući u vidu sve navedeno danas Vlada će u narednim danima nastojati raspisati Javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu plaća za mjesec april. Ovim će se omogućiti finansijska jednokratna pomoć svim pravnim i fizičkim licima čija djelatnost je zabranjena na osnovu naredbi štabova civilne zaštite do visine minimalne plaće (406 KM).

Beskamatni krediti

Nastavlja se realizacija projekta beskamatne kreditne linije Vlade TK sa Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Privrednicima je na raspolaganju 27.150.000,00 KM kreditnih sredstava, a Vlada subvencionira ukupan iznos kamate.

U planu je i nova kreditna linija koja će omogućiti dodatna finansijska sredstva za privrednike i obrtnike Tuzlanskog kantona kojima bi se osigurao plasman od cca 50 miliona KM za ublažavanje posljedica pandemije.

Uspostava garantnog fonda

Kada su u pitanju mjere za prevazilaženje trenutnog stanja, privrednici predlažu uspostavu garantnog fonda za područje Tuzlanskog kantona s ciljem održavanja i poboljšanja likvidnosti privrednih subjekata za koje se utvrdi da im je poslovanje ugroženo zbog pandemije, sufinansiranje minimalne plate sa svim pripadajućim porezima i doprinosima u realnom sektoru privrednim subjektima koji rade sa smanjenim kapacitetom, odnosno kojima je zabranjen rad za vrijeme trajanja pandemije, obezbijeđenje povoljne kreditne linije ili produženje rokova za vraćanje kredita za privredne subjekte čije poslovanje ugroženo pojavom pandemije, oslobađanje plaćanja parafiskalnih nameta za vrijeme pandemije, porezne olakšice za privredne subjekte ( ukidanje obaveze plaćanja akontacije poreza na dobit i dohodak, prekid obračuna zatezne kamate na javne prihode, prolongiranje rokova za plaćanje obaveza, smanjenje stopa poreza na dobit i dr.), te omogućavanje uvoza i izvoza sirovina i gotovih proizvoda na graničnim prijelazima koji su najbliži Tuzlanskom kantonu, te na kraju osiguranje novčanih sredstava za refundaciju troškova proljetne sjetve. (RTVSlon)

A.Osmičić