Uprava za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva organizovala je posjetu proizvođaču voća “Teamu Agro” d.o.o. Gradačac, jednom od najvećih izvoznika voća iz Federacije BiH na tržište Ruske Federacije.

Cilj posjete je preliminarna procjena ovogodišnjeg prinosa voća, kao i kontrola ispunjavanja obaveza proizvođača koji izvoze u Rusku Federaciju u skladu sa “Protokolom za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Rusije prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika”.

Tom prilikom bit će izvršen obilazak skladišta i mjesta za pakovanje voća, kao i obilazak jednog od kooperanta na mjestu proizvodnje.

Osim delegacije Uprave i Ministarstva, u posjetu su pozvani i predstavnici Ambasade Ruske Federacije.

Više o svemu u prilogu B1 TV.