Zbog mogućeg većeg broja osoba koje će usljed pandemije ostati bez posla i samim tim postati korisnicima novčane naknade koju Službe za zapošljavanje isplaćuju, Federalni fond je odlučio obustaviti sufinansiranje programa zapošljavanja i samozapošljavanja, kako za naknade ne bi nedostajalo novca. Izuzetak predstavljaju poslodavci koji su aplicirali i do 3.aprila izvršili zapošljavanja, kao i oni koji su pokrenuli vlastiti biznis do tog datuma. Njima će sufinansiranje biti omogućeno u skladu sa programom na koji su aplicirali.
RTVTK

A.Osmičić