Dana 17.6.2020.godine u Sali za sjednice održana je Skupština Nogometnog kluba “Zvijezda” Gradačac, na kojoj je donesena Odluka da se gradonačelniku i Gradskom vijeću uputi inicijativa za sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća sa jednom tačkom dnevnog reda:

(1) Aktuelno stanje u Nogometnom klubu “Zvijezda” Gradačac i prijedlogu za prevazilaženje trenutnog stanja sa načinom funkcionisanja i finansiranja Kluba u dugoročnom periodu.

Rok za održavanje sjednice je najduže 7 dana od dana održavanja Skupštine Kluba, a sve kako bih klub imao smjernice za dalje djelovanje pred nastupajuću sezonu.

NK “Zvijezda” Gradačac već više od 6 godina funkcioniše bez generalnog sponzora, a samo takmičenje u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine zahtjeva velika finansijska sredstva.

O svemu ovome pogledajte u prilogu B1 TV.