U Sarajevu je uklonjeno šatorsko naselje koje je podignuto u Alipašinoj ulici prije početka protesta boraca kada su tražili donošenje boračkog zakona i registra boraca.

Približno dvije godine borci su proveli u “Kampu heroja” tražeći svoja prava. No, nakon što je usvojen Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, borci su na sastanku odlučili zatvoriti ovo šatorsko naselje.

Odluka je donesena nakon što su ispoštovani ranije dogovoreni zahtjevi saboraca sa ministrom za pitanja boraca u Vladi FBiH Salkom Bukvarevićem. Istog dana kada je Zakon objavljen u Službenim novinama primjerci Zakona su dostavljeni saborcima u Kampu nakon čega je donesena odluka da se vrate svojim kućama.

Podsjećamo, u izradi Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih saboraca učestvovalo je 10 predstavnika boraca, od čega dva saborca iz Kampa. Zakon su jednoglasno usaglasili predstavnici svih političkih partija u Predstavničkom domu PFBiH, predstavnici Vlade FBiH i predstavnici boraca. Za ovu namjenu Vlada FBiH je obezbijedila dodatnih 50 miliona KM na godišnjem nivou.

Saborci iz Kampa su ispoštovali svoje obećanje, a to je da će rasformirati šatorsko naselje nakon što se objavi Zakon u Službenim novinama Federacije BiH. U tome su zatražili i pomoć od ministra Bukvarevića kako bi sigurno uklonili šatorsko naselje koje je podignuto u Alipašinoj ulici. Za ovu namjenu angažovano je i vozilo koje je uklonilo postavljene objekte u Kampu.

Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica je nakon skoro deset godina stupio na snagu 8. augusta 2019. godine i od danas borci mogu predavati zahtjeve u općinske službe boračko-invalidske zaštite kako bi ostvarili prava definirana Zakonom.

Među brojnim pravima, predviđena je egzistencijalna naknada a uslov je da borac ima 57 i više godina, da je najmanje godinu na evidenciji nezaposlenih, i da ima mjesečna primanja manja od 170 KM. Obuhvaćeni su i RVI od 20 do 50 posto koji nemaju drugih primanja i oni koji imaju eventualno neka socijalna davanja, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Izvor:RTV Slon