Do sada je na području Grada Gradačac testirano 53 osobe, 49 osoba je negativno, a za četiri osobe se čekaju rezultati testiranja. Pod zdravstvenim nadzorom je 409 osobe za koje su izdata rješenja ili su u fazi izdavanja od strane nadležnog sanitarnog inspektora stoji u saopćenju Higijensko – epidemiološke službe Gradačac.