Donesenim zaključkom Vlada je danas zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da zaključe Sporazum sa Županijskom bolnicom Orašje o sufinansiranju troškova nastalih prilikom pružanja zdravstvene usluge hemodijalize za 6 pacijenata sa područja grada Gradačac, a na ime namirena nedostajućih sredstava koji nisu pokriveni sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, za period do kraja tekuće godine.