Sjećanje na žrtve masakra 30. juna 1992.godine , putna komunikacija Kerep – Ormanica

603