Komisija za javnu prodaju-licitaciju službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) objavila je Javni oglas za prodaju službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu. 

Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi  najvišu cijenu za pojedino vozilo. Pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka uplate kauciju u iznosu od 1 posto početne cijene vozila za koje licitiraju. 

Kaucija se uplaćuje na blagajni Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, II sprat, ured 229, do 9. oktobra 2020. godine do 12 sati. Učesnicima u postupku javne prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10 posto bit će vraćena na blagajni jedan sat nakon završetka javne prodaje-licitacije, dok će uplaćena  kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa kupoprodajne cijene. 

Zaposleni u Agenciji i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u postupku javne prodaje licitacije. Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije mogu se pogledati na službenom parking prostoru Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo sljedećim danima: 29. septembra, 1. oktobra i 7. oktobra 2020. godine u vremenu od 12 do 14 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 057/326-367.