– Izvršni odbor Evropske konfederacije sindikata (ETUC) je na sastanku u održanom 9-10. marta 2020. godine u Briselu usvojio Rezoluciju o epidemiji Corona virusa (COVID-19) s kojom se posljednjih sedmica suočava cijeli svijet. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je već zatražio od predstavnika izvršne vlasti u Federaciji BiH da hitno usvoje program mjera zaštite od ove epidemije i mjera za minimaliziranje posljedica koju će epidemija imati kako na zdravlje građana i radnika, tako i na ekonomsku situaciju.

Činjenica je da su prvi koraci načinjeni i na nivou Evroposke unije i na nivou Bosne i Hercegovine, ali je nužno da se da se usvoje sve daljnje potrebne mjere za zaustavljanje i obuzdavanje širenja virusa, kao i mjere koje će se poduzeti za upravljanje zdravstvenim i ekonomskim učincima ove neviđene situacija. Pozivamo vlasti da preuzmu koordiniraniju i aktivniju ulogu za hitnu podršku ekonomiji i ne možemo prihvatiti da ekonomski teret ove krize, koja je vjerovatno mnogo teža od finansijske krize 2008., pada na javne finansije, javne službe i, na kraju, na radnike Bosne i Hercegovine i Evrope u cjelosti.

Evropski sindikalisti su istakli zahtjev za uspostavljanjem hitnih mjera Europske komisije i drugih institucija EU-a, uključujući ECB, i država članice, poput ublažavanja fiskalnih pravila u skladu sa Paktom o stabilnosti i rastu i pravilima o državnoj potpori, uz usvajanje dodatnih zakonskih odredbi kako bi se sredstva EU-a odmah oslobodila pomoći onima koji su najteže pogođeni. Ovo mora uključivati ​​finansijsku potporu radnicima koji su u karanteni, suspendovani s posla ili suvišni zbog COVID-19. U tom pogledu, posebna pažnja mora se posvetiti nesigurnim i nestandardnim radnicima, koji su često isključeni iz istih prava i zaštite kao i drugi radnici.

Imajući u vidu činjenicu da su mnogi naši članovi u direktnom kontaktu s javnošću i, kao takvi, rizikuju da se zaraze bolesću i prenesu je drugima, moramo osigurati da im zdravlje i sigurnost budu prvi prioritet. Pozivamo sve poslodavce da primjenjuju načela prevencije, provodeći sve odgovarajuće mjere zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu, posebno za one koji su pod visokim rizikom da se izlože, uključujući sve zdravstvene radnike. Pored toga, pozivamo nadležne da usvoje hitne mjere kako bi se osiguralo da se svi radnici koji imaju simptome, koji su smješteni u karantenu, kao i oni koji su dužni ostati kod kuće, kako bi se brinuli o članovima porodice koji su bolesni ili u karanteni a koji su većinom žene, mogu odmoriti bez straha da će izgubiti posao ili prihode. Pogođeni radnici u sektorima u kojima se poštuje socijalni dijalog, uključujući kolektivno pregovaranje, moraju biti obuhvaćeni odgovarajućim sporazumima.

U ovom trenutku su stotine hiljada drugih radnika širom Evrope, uključujući one koji nemaju pravo na bolovanje, one u nisko plaćenim sektorima ili u nesigurnim situacijama zaposlenja, visoko ovisni o primanjima od rada. Moguće je da neki radnici, bez svoje krivice, jednostavno ne mogu sebi da priušte samoizolaciju. U skladu s tim, Izvršni odbor ETUC pozvao je vlade na oprez i osiguranje da beskrupulozni poslodavci ne koriste COVID-19 da bi opravdali smanjenje ili masovno otpuštanje. Također je neophodno da poslodavci preuzmu svoj dio finansijskog opterećenja.

S obzirom na to da je imperativ zajamčiti uspjeh napora u borbi protiv virusa, od ključne je važnosti da radnici ne dožive prekide dohotka koji proizlaze iz COVID-19. Smatramo da je stoga od najveće važnosti održavati neto prihod svih pogođenih radnika kako bi bili u stanju nastaviti sa svojim životom.

U tom pogledu, socijalni partneri moraju biti blagovremeno informisani i s njima konsultovani na način kojim mogu doprinijeti garanciji interesa radnih ljudi, posebno kada se bave ad hoc socijalnim i ekonomskim mjerama koje mogu proizaći iz ove krize, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

Izvor: RTV Slon