Sindikat policije podnio krivičnu prijavu protiv Novalića

820

Sindikat službenika FMUP-a, posredstvom advokata, danas je Tužilaštvu Kantona Sarajevo, u ime policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Federalne uprave policije i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, podnio krivičnu prijavu protiv premijera FBiH Fadila Novalića, kao i još pet osoba – direktora poslovnih banaka u FBiH, zbog krivičnog djela neizvršenje sudske odluke iz člana 351. Krivičnog zakona FBiH.

Prijava je podnesena zbog opstrukcija i nejednakog tretmana pri izvršenju presuda iz radnih sporova, vezanih za neplaćene prekovremene sate, noćni rad, umanjenje plaća, čime je došlo do teže povrede prava članova i uposlenika čije interese i prava štiti ovaj sindikat, kao i nanošenja štete po budžet Federacije BiH u vidu zateznih kamata, za koju najveću odgovornost snosi premijer Federacije BiH.

Napominjemo da je i Ustavni sud BiH u svojoj odluci po apelaciji AP-1117-17 (Anto Nedić, i dr.) od 12. marta 2019 godine, u odnosu na više stotina naših tražilaca izvršenja utvrdio povredu prava na imovinu, kao i povredu prava na pravično suđenje, što će, ukoliko se ovakav pristup ignoriranja ovog problema od vinovnika i njihovih pomagača nastavi, prouzročiti dodatnu materijalnu štetu kao i naštetiti međunarodnom ugledu BiH zbog podnošenja predstavki Sudu za ljudska prava u Strazburu koje će uslijediti.

Imajući u vidu da su ispunjena sva obilježja krivičnog djela neizvršenje sudske odluke za koje se goni po službenoj dužnosti, a koje je po svojoj prirodi svrstano u krivična djela protiv pravosuđa, od Tužilaštva očekujemo da će u najkraćem roku poduzeti potrebne radnje na utvrđivanju svih činjenica i procesuiranju odgovornih, čime bi se poslala nedvosmislena poruka da je država BiH zemlja vladavine prava u kojoj zakoni jednako vrijede za sve njene građane bez obzira na funkcije koje su im povjerene, navodi se iz Sindikata.

B1TV/Izvor: freshpress.info