Danas je ispred OŠ “Ivan Goran Kovačić” Gradačac počela vježba službe spašavanja Crvenog križa FBiH.

Prije početka vježbi održana je smotra timova i partnera iz sistema zaštite i spašavanja na glavnom trgu. U prvoj vježbi učesnici su radili na evakuaciji i zbrinjavanju povrijeđenih učenika škole usljed razornog zemljotresa, te na gašenju zapaljenog automobila.

Pri drugoj vježbi koja se održala na jezeru Vidara, učesnici su radili na evakuaciji vodenim putem, zbrinjavanju stanovništva i pružanju prve pomoći utopljenim osobama.

Današnji clj simulaciono-pokazne vježbe je ukazivanje na pripravnost i spremnost timova da odgovore na neku od prirodnih i drugih nesreća. Osim timova Crvenog križa u vježbi su učestvovali Civilna zaštita, Dom zdravlja, Policijska stanica i Vatrogasna jedinica grada Gradačac, kao i ronilački klub “Vidara”.