Šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Johann Sattler i direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin razgovarali su u srijedu o trenutnoj situaciji u vezi javnih nabavki, problema i zloupotreba koje su se pojavile, a posebno u vrijeme krize izazvane koronavirusom.

Razgovarali su također i o trenutnoj opremljenosti i ljudskim resursima u Agenciji, a direktor Salčin istakao je kako je Agencija za vrijeme pandemije u okviru svojih ovlaštenja vršila kontinuirano praćenje postupaka javnih nabavki, te kako se svakodnevno pregledavaju svi mogući izvori praćenja i da se djeluje u cilju zaštite interesa građana i sprječavanja zloupotreba.

Jedna od tema sastanka bila je i trenutno stanje s Nacrtom izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama.

Ambasador Sattler istakao je važnost usvajanja izmjena i dopuna Zakona u cilju usklađivanja sa zakonodavstvom EU. Također je naglasio da sve institucije trebaju dati svoj puni doprinos kako bi Nacrt Zakona što prije ušao u zakonodavnu proceduru u parlamentu.

Naglašena je, navodi se, bitna uloga Agencije kao i to da će EU nastaviti podržavati proaktivno djelovanje u borbi protiv korupcije.

Sagovornici su na kraju razgovarali o preferencijalnom tretmanu u postupcima javnih nabavki koji prestaje u ponedjeljak 1. juna i čije bi produženje predstavljalo kršenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, stoji u saopćenju Agencije za javne nabavke BiH. (RTVSlon)

A.Osmičić