SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Prema preporukama SZO, Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, a u cilju provođenja pojačanog epidemiološkog nadzora vezano za pojavu novog Korona virusa na području Grada Gradačac  u periodu od 27.02. – 28.03.2020.godine broj osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor na području Grada Gradačac je 570.

U pomenutom periodu broj osoba koje su pod zdravstvenim nadzom a koje su samoinicijativno prekinule kućnu izolaciju je 10.

Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom koje su završile period kućne izolacije u trajanju od 14 dana i tretiraju se kao zdrave je 96.

Dana 28.03.2020. godine ukupan broj osoba pod zdravstvenim nadzorom je 464, a za koja su izdata ili u fazi izrade rješenja od  strane nadležnog sanitarnog inspektora.

Za vrijeme trajanja kućne izolacije kod svih 464 osobe, a koje su pod zdravstvenim nadzorom od strane nadležnog epidemiologa JZU Dom zdravlja Gradačac dr. Fatime Ibranović Hadžimehić, vršen je svakodnevni telefonski monitoring u pogledu kontrole simptoma (kašalj, visoke temperature iznad 38,5°C, otežanog disanja, bolova u grudnom košu), i stanje je stabilno.

Rukovodilac Higijensko-epidemiološke službe
Dr Fatima Ibranović Hadžimehić
specijalista epidemiologije

Urednik A.O., B1TV