Poštovani sugrađani,

obzirom da se u posljednih par dana intezivirao broj ugriza od strane napuštenih pasa – lutalica, naročito na području centra grada, dužni smo vas informisati o aktivnostima koje su gradske službe do sada preduzele na rješavanju ovog generalnog problema koji je prisutan ne samo u našem, nego i svim gradovima u BiH.

Grad Gradačac je u budžetu za 2020. godinu planirao sredstva za realizaciju dijela izgradnje skloništa za napuštene životinje u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Gradačac.

Gradska služba za urbanizam, investicije i komunalne poslove uspjela je pronaći za sada adekvatno rješenje za prihvat napuštenih pasa, te u saradnji sa privatnom veterinarskom stanicom zatvoriti kompletan tretman psa od trenutka njegovog hvatanja do medicinskog tretmana i smještaja.

Gradske službe će nastojati u narednom periodu maknuti sa ulica i javnih površina što veći broj pasa te napraviti dugoročnu strategiju njihovog zbrinjavanja. Građani se ovim putem mole, naročito roditelji čija djeca pohadjaju gradske škole, da utiču na djecu i njihovu svjest, te da se napušteni psi ne diraju, kao niti da se individualno hrane.

Aktivnosti na hvatanju napuštenih pasa su već u toku i kontinuirano će se odvijati i u narednom periodu.  Sve prijave o kretanju  većeg broja pasa – čopora ili pojedinačnom agresivnom psu možete prijaviti na broj: 035 369 750 Odsjek za komunalne poslove.

Grad Gradačac