Električnu energiju i grijanje imamo zahvaljujući vrijednim rudarima koji su nastavili sa radom i u vanrednoj situaciji. Uglavnom uspijevaju odgovoriti zadatku. U jednoj od najznačajnih oblasti privrede na ovom području-rudarstvu, nije došlo do značajnih izmjena u režimu rada, osim u pridržavanju zaštitnih mjera poput nošenja maski i dezinfekcije.  Rudari rade u smjenama kao i do sada, samo što izbjegavaju kontakte prilikom zamjene smjene.

Bez obzira na vanrednu situaciju pojedini rudnici u Federaciji BiH bilježe natprosječne proizvodne rezultate. Rudnik lignita “Mramor” jedini je u okviru Rudnika “Kreka” sa podzemnom eksploatacijom.  Rudari kao i ranije u jamu silaze u tri smjene, gdje rade po osam sati, pet dana u sedmici. Razlika je samo u pridržavanju mjera zaštite. U jami je teško držati distancu zbog specifičnosti posla, ali nose maske.                                                                               

“Mi imamo 3 smjene i nakon svakog ulaska i izlaska smjene vrši se dezinfekcija prostorija, lampi koje su koristili, kupatila…Prilikom dolazaka na posao smanjili smo broj neproizvodnih radnika da se ne odrazi na proizvodnju. Dodir između smjena je sveden na najmanju moguću mjeru”, rekao je predsjednik Sindikata Rudnika lignita “Mramor” Senad Sejdić. U rudnicima za sada nije registrovano prisustvo virusa, a da tako ostane rudarima je potrebna zaštitna oprema.                                     

“Uspijevamo u svim rudnicima uglja u FBiH obezbijediti potrebne količine sredstava za dezinfekciju i ostale zaštitne opreme. Možemo kazati  da u nekim od rudnika uglja u FBiH i u ekstremnim uslovima realizuju se najbolji proizvodni rezultati u proteklih 12 mjeseci”,  rekao je predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH  Sinan Husić.                              

Rudari tvrde da rukavice koriste u mjeri koliko ih imaju na raspolaganju i apeluju na nadležne da veću pažnju posvete ličnoj zaštiti radnika, da se ne bi desilo da koronavirus unesu u jamu

(RTVTK)

A.Osmičić, B1 TV