Shodno preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s ciljem provođenja mjera zaštite na radu i suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), Porezna uprava FBiH obavještava porezne obveznike-građane da bez potrebe ili poziva ne dolaze u organizacione jedinice ove uprave.

Ukoliko dođu, potrebno je da se što kraće zadržavaju u prostorijama, a posebno da izbjegavaju stajanje u redovima.

Porezna uprava FBiH osigurati će minimalan broj zaposlenika za rad sa strankama i hitnih poslova vezanih rokovima, a prijem stranaka bit će vršen u periodu od 8:00 do 12:00 sati.

 Pozivaju se porezni obveznici-građani da porezne prijave sa propisanom dokumentacijom dostavljaju putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica, a rok za prijavu bit će  produžen do 15.4.2020. godine.

Ove mjere biti će primjenjivane dok traje opasnost od širenja koronavirusa, a Porezna uprava FBiH je poduzela preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje virusa svelo na minimum.

Porezni obveznici – građani koji dođu u prostorije organizacionih jedinica, dužni su da se pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, odnosno kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH, saopšteno je iz Porezne uprave FBiH.

Izvor: Biznis Info