Radovi na kanalizacionom sistemu

614


U okviru projekta „ Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu općine Gradačac“ nastavljeni su radovi na realizaciji istog. U završnoj fazi su radovi na području MZ Škorići gdje je položeno oko 3,3 km odvodnih cijevi i u MZ Bagdale gdje je položeno oko 4,5 km. 

Započeti su radovi u centru grada kojim će se riješiti problem profila odvodnih cijevi i ukloniti dosadašnji problemi odvodnje otpadnih voda. U narednom periodu očekuje se početak radova kod Doma zdravlja i u MZ Vida 1 cca. 3 km, tako da se kroz ovaj projekat uspostavlja oko 11 km novog kanalizacionog sistema.

Ovaj projekat se finansira iz donatorskih sredstava Češke razvojne agencije ( ČRA ) koja je finansirala i obnovu prečistača otpadnih voda u Gradačcu. ČRA je obezbijedila opremu ( cijevi, šahtovi i dr. ) u vrijednosti od cca. 1,1 milion Eura a radove finansira Općina Gradačac i drugi donatori.   

B1TV/ Izvor: gradacac.ba/a: Adela M.Š.; gradacac.ba