Na radnom sastanku sa gradonačelnikom i delegacijom džemata MZ Mionica 1 postignut je dogovor o saradnji i zajedničkim aktivnostima na izgradnji vjerskih objekata na ovom području.

Vijeće mjesne zajednice Mionica 1 na svojoj redovnoj sjednici donijelo je odluku da aplicira na javni poziv Grada Gradačca. Ovim projektom bi se sanirala abdestana, hodnik u džamiji kao i kancelarija potrebna za redovni rad kako džamije tako i džematskog odbora.

Gradonačelnik mr. sci Edis Dervišagić je obećao podršku ovom projektu kao i budućim projektima koji su vezani za ovu tematiku kako bi se unaprijedila i vjerska infrastruktura na području MZ Mionica 1.