Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera
Nestacionarni radari
 • PS ZAPAD
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 03.2019. -PU TUZLA – PS ZAPAD

  08:30 do 10:30 sati M-18 Dobrnja
  13:00 do 15:00 sati ul. M.T.Uče
  22:30 do 23:30 sati M-4 Bukinje.
 • PS GRADAČAC
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 03. 2020. -PS GRADAČAC
  06:30 do 08:00 sati ul. Žrtava Srebrenice
  14:30 do 16:30 sati Lukavac Donji.
 • PS ČELIĆ
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 03. 2020. -PS ČELIĆ11:00 do 12:00 sati Miladići-Humci, na lokaciji Mjesni dom, Nahvioci
  14:00 do 15:45 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“
 • PS LUKAVAC
 • Najavljene radarske kontrole za 31. 03. 2020. -PS LUKAVAC01:00 do 02:00 sati M-4 Bistarac
  04:00 do 05:00 sati M-4 Sižje
  10:40 do 12:00 sati M-4 Gnojnica Polje
  14:30 do 16:00 sati M-4 Bistarac TBG
  16:10 do 17:00 sati M-4 Azorara
  17:40 do 18:30 sati M-4 Gnojnica
  20:00 do 21:00 sati M-4 Bistarac

(BIHAMK)

A.Osmičić, B1 TV