Stacionarni radari
 • M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera
Nestacionarni radari
 • PS ZAPAD
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 03. 2020. -PU TUZLA – PS ZAPAD
  08:30 do 10:30 sati M-18 Ljubače
  14:00 do 16:00 sati ulica M.T.Uče
  19:30 do 21:30 sati ulica H.Rudara

 • PS DOBOJ ISTOK
 • M-4 Najavljene radarske kontrole za 19. 03. 2020. -PS DOBOJ ISTOK10:00 do 11:30 sati M-4 Klokotnica
  16:30 do 18:00 sati M-4 Brijesnica Mala
 • PS GRADAČAC
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 03. 2020. -PS GRADAČAC
  12:00 do 13:30 sati M-1.9 Vučkovci
  14:30 do 16:30 sati M-1.9 Ledenice D.
 • PS ČELIĆ
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 03. 2020. -PS ČELIĆ08:00 do 09:00 sati Miladići-Humci, na lokaciji OŠ Humci-Topole
  14:30 do 15:30 sati Brnjik, na lokaciji „Dom“
 • PS LUKAVAC
 • Najavljene radarske kontrole za 19. 03. 2020. -PS LUKAVAC02:15 do 03:00 sati M-4 Puračić BP Nasko
  03:15 do 05:00 sati M-4 Sižje
  10:40 do 12:00 sati M-4 Gnojnica Polje
  12:15 do 13:30 sati M-4 Devetak
  14:30 do 16:00 sati M-4 Bistarac TBG
  16:10 do 17:00 sati M-4 Dobošnica
  17:40 do 18:30 sati M-4 raskrsnica Gnojnica
  20:00 do 21:00 sati M-4 Junuzović Kopex

Izvor: BIHAMK