Stacionarni radari
 • M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera
Nestacionarni radari
 • PS ZAPAD
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 03.2019. -PU TUZLA – PS ZAPAD
  08:30 do 10:30 sati ul.H.Rudara
  13:00 do 15:00 sati M-18 Ljubače
  20:30 do 22:30 sati ul.Bosne Srebrene
 • PS DOBOJ ISTOK
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 03. 2020. -PS DOBOJ ISTOK10:00 do 11:30 sati M-4 Stanić Rijeka
  16:30 do 18:00 sati M-4 Klokotnica
 • PS GRADAČAC
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 03. 2020. -PS GRADAČAC06:30 do 08:00 sati M-1.9 Lukavac D.
  14:30 do 16:30 sati M-1.9 Mionica III
 • PS ČELIĆ
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 03. 2020. -PS ČELIĆ
  08:00 do 09:00 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“
  14:30 do 16:00 sati Brnjik-Zovik, Vražići, na lokaciji BP
 • PS LUKAVAC
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 03. 2020. -PS LUKAVAC01:00 do 02:00 sati M-4 Puračić BP Nasko
  03:00 do 05:00 sati M-4 Sižje
  10:40 do 12:00 sati M-4 Modrac (gradsko groblje iz smjera Lukavca)
  12:15 do 13:30 sati M-4 raskrsnica Puračić
  16:10 do 17:00 sati M-4 Sižje
  17:40 do 18:30 sati M-4 Azotara
  20:00 do 21:00 sati M-4 Gnojnica
 • PS KLADANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 03. 2020 -PS KLADANJ
  08:00 do 10:00 sati M-18 Stupari
  15:30 do 17:30 sati M-18 ulica Sarajevski put

Izvor: BIHAMK