Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da je 21. juna 2021. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu stanovnika, iznosio 526.663. Ovaj broj veći je za 1068 u odnosu na podatak od 14. juna 2021. godine, kada je bio 525.595.

Informacija o broju zaposlenih na dan 21. juna 2021. godine, prema prebivalištu osiguranika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama, objavljena je na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba), saopćeno je iz ove uprave.