Prvi zatvorenici trebalo bi sredinom naredne godine da budu smješteni Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, procjene su Ministarstva pravde u Vijeću ministara u tehničkom mandatu.

“Ovo su realni rokovi i prije toga nije moguće da zatvor počne sa radom u punom kapacitetu” – rečeno je iz ovog ministarstva.

U Ministarstvu pravde u Vijeću ministara u tehničkom mandatu ističu da donošenje odluke ovog vijeća o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda samo stvara pretpostavke da će zatvor primiti prve zatvorenike osuđene pred Sudom BiH, a kaznu služe u entitetskim zatvorima.

Za stavljanje zatvora u funkciju, kažu u ovom ministarstvu, neophodno je preduzeti niz koraka, a to je osposobljavanje objekta i osoblja u potpunosti da bi zatvorenici mogli biti primljeni.

Donošenjem odluke, kojom se 1. avgusta formira zatvor, stvorile su se pretpostavke da se preduzmu ti koraci, a, prije svega, imenovanje vršioca dužnosti upravnika.

Prvi zadatak vršioca dužnosti upravnika biće izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u skladu sa propisima, a nakon toga taj akt je potrebno uputiti Vijeću ministara na saglasnost.

Nakon dobijanja saglasnosti, slijedi rok od okvirno pet mjeseci za raspisivanje konkursa i prijem zaposlenih, te dodatnih tri do šest mjeseci neophodnih za obuku osoblja.

Ministar pravde u Vijeću ministara u tehničkom mandatu Јosip Grubeša izjavio je juče da će vršilac dužnosti upravnika zatvora u Vojkovićima biti imenovan čim se za to steknu uslovi, odnosno nakon objavljivanja odluke o početku rada zatvora u Službenom glasniku.

Vijeće ministara u tehničkom mandatu usvojio je 23. jula odluku, prema kojoj zatvor u Vojkovićima u Istočnoj Ilidži počinje sa radom 1. avgusta.

Zatvor je formalno počeo s radom, ali da bi bio pušten u funkciju neophodno je raspisati konkurs za vršioca dužnosti upravnika.

Izvor:RTV Slon