Zavoda zdravstvenog osiguranja TK podsjećaja osigurane osobe da je po naredbi Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona svim zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima koji imaju zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom zdravstvenog osiguranja naloženo da osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja pružaju zdravstvenu zaštitu bez traženja bilo kakvih vrsta ovjera do 31.05.2020. godine.

Zbog velikog interesovanja javnost, stručni saradnik za odnose s javnošću Zavoda zdravstvenog osiguranja TK: „Još uvijek osigurana lica nisu obavezna dolaziti u poslovnice Zavoda, zdravstvene ustanove će im pružati usluge, neće im se tražiti ovjera zdravstvene legitimacije, da li imaju uplaćenu premiju osiguranja ili da li su oslobođeni od plaćanja participacije“, izjavio je Riad Kurtalić.