Vlada FBiH je usvojila informaciju o prošlogodišnjim odobrenim transferima za poljoprivredu u 2019. godini u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih poticajima za poljoprivredu, a utvrđenih Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 68.700.000 KM.

Sredstva su utrošena u skladu s Programom i ukupno je realizovano 66.612.945,54 KM odnosno 96,96 posto.  Od tog iznosa je u 2019. godini realizovano 10.770.731,68 KM kroz poticaje biljnoj i 54.057.935,69 KM animalnoj proizvodnji, 1.141.223,51 KM po modelu ruralnog razvoja, 247.133,95 KM kroz ostale vrste novčanih podrški, te 395.920,71 KM za sudske presude i žalbene postupke.

Inače, u 2019. godini ukupno je odobreno 27.854 zahtjeva za novčane podrške, od čega 3.366 zahtjeva za biljnu proizvodnju, 24.049 za animalnu, 236 za model ruralnog razvoja, 113 za ostale podrške i 90 u ponovljenim postupcima po žalbama i sudskim presudama.

U skladu s članom 32. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, po kojem su na jednom mjestu prikazane novčane podrške na nivou Federacije BiH i na nivou kantona, ukupan iznos sredstava utrošen u novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Federaciji BiH u 2019. godini je iznosio 87.061.741,18 KM, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.