Privrednici sa područja TK predložili su hitne mjere Vladi FBiH s ciljem zadržavanja privredne aktivnosti i očuvanja radnih mjesta. 

Cilj navedenih mjera je konkretna podrška poslodavcima u prevazilaženju posljedica nastalih širenjem korona virusa i sprječavanje vala otpuštanja zaposlenika:

  1. Porez na dobit – Oslobađanje plaćanja poreza na dobit za 2019. godinu;
  2. Porez na dobit – Oslobađanje plaćanja akontacije poreza na dobit za 2020. godinu;
  3. Doprinosi – Oslobađanje plaćanja (ne prolongiranje) doprinosa za mjesece mart, april i maj 2020, s tim da poslodavac preuzima obavezu plaćanja doprinosa za zdravstvo;
  4. Parafiskalni nameti – Oslobađanje plaćanja svih parafiskalnih nameta na federalnom, kantonalnom i općinskom nivou za 2020 godinu;
  5. Banke – Usvojiti obavezan moratorij na otplatu svih kreditnih obaveza u trajanju od 6 mjeseci od proglašenja stanja prirodne nesreće (mart – septembar);
  6. Porez na dohodak radnika – Oslobađanje plaćanja poreza na dohodak za mjesece mart, april i maj 2020. godine.

Predložene mjere predstavljaju kategoriju hitnih, što daje mogućnost Vladi FBiH da u saradnji sa privrednicima izradi cjelovit paket ekonomskih mjera u razumnom roku.

Izvor: RTV Slon