Direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Muamer Bandić  potpisao je Dogovor o saradnji na projektu „Obrti nude budućnost“ (HabiZu), između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad SR Njemačke.

Projekt će sa njemačke strane implementirati Odsjek za međunarodne poslove Savezne agencije za rad SR Njemačke i Udruženje njemačkih obrta (ZDH), a sa bosanskohercegovačke strane Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i zavodi za zapošljavanje Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Iz Agencije za rad i zapošljavanje saopćili su da je ovaj projekat izvanredna prilika za nezaposlene osobe da steknu savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima.

Rezultati projekta će ujedno biti osnov za buduće slične inicijative, sa posebnim fokusom na prenos vještina i znanja u Bosnu i Hercegovinu.

Ovakvi projekti strukovnog osposobljavanja, koji se odvijaju u saradnji sa njemačkim obrtničkim sektorom, mogu biti dragocjen doprinos u dokvalifikaciji bosanskohercegovačke radne snage, održavanju konkurentnosti bosanskih firmi i stvaranju prilike za zaposlenje u samoj Bosni i Hercegovini.

Ciljna grupa za učešće u projektu su osobe sa diplomom elektroničara, metalostrugara i instalatera za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (prema njemačkom sistemu). Kandidati mogu biti nezaposlene osobe bez radnog iskustva ili osobe koje imaju radno iskustvo, ali nakon kojeg su nezaposleni određeni period – navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je cilj projekta povećanje kompetencija na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalifikovanih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trogodišnjeg trajanja projekta.

Svi zainteresovani kandidati se mogu lično prijaviti na javni poziv koji će biti otvoren do 4. decembra 2020. godine, a učesnici projekta će biti odabrani putem online intervjua.

Odabrani kandidati će od marta 2021. godine učiti njemački jezik u Bosni i Hercegovini, a nakon položenog testa će ići na dokvalifikaciju koje će za njih organizovati obrtničke komore u Koblencu, Minhenu i Potsdamu. Svim kandidatima će biti plaćeni troškovi smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Njemačkoj.

Sve aktivnosti u projektu će finansirati Savezna agencija za rad SR Njemačke sa svojim partnerima.

Javni poziv za prijavu za učešće je objavljen na web stranicama Agencije za rad i zapošljavanje BiH i zavoda za zapošljavanje. U skladu sa epidemiološkom situacijom, sve aktivnosti u ovoj godini će biti realizovane putem online sistema: prijave za učešće, intervjui i drugo – saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

(Biznis info)