Zamjenik ministra komunikacija i prometa u Vijeću ministara BiH Nedžad Branković istakao je da je prije sedamdesetak godina mreža željezničkih pruga u BiH bila veća za 60 posto od današnje, te da je razvoj u zemlji donio sa sobom i nazadovanje željezničkog saobraćaja, posebno putničkog.

Branković je istakao da bi, prilagođavanjem zakonodavstva BiH iz domena saobraćaja zakonodavstvu EU, bili stvoreni preduslovi da se na graničnim prelazima sa susjednim zemljama počnu primjenjivati principi unapređenja željezničkog putničkog saobraćaja, posebno u kontekstu olakšanog prelaska granica za putnike i prtljag, a sve u kontekstu Rezolucije 264.

On je, učestvujući na online radionici o razvoju međunarodnog željezničkog putničkog saobraćaja, rekao da posebnu pažnju treba posvetiti uticaju virusa korona na željeznički prevoz putnika, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa.

Naglašavajući da je današnja situacija veoma teška za sve vidove putničkog prevoza, Branković je rekao da željeznički prevoz putnika ima kompetitivnu prednost u odnosu na avio-saobraćaj, jer omogućava distancu među ljudima.

“Zato je potrebno da zajedno uložimo dodatne napore i iskoristimo prednosti koje željeznica trenutno ima. Potrebno je uspostaviti jasne i sprovedive protokole koji će definisati način ponašanja u slučaju sumnje da je neko od putnika zaražen”, rekao je Branković.

Prema njegovim riječima, jedan od mogućih načina prevazilaženja ovih problema jeste i uspostavljanje regionalne alijanse željezničkih operatora u putničkom prevozu na zapadnom Balkanu.

Branković smatra da se na taj način može lakše stremiti ka skraćivanju procedura i njihovom pojednostavljivanju na graničnim prelazima, a sve s ciljem stvaranja kvalitetne, bezbjedne, ekološki prihvatljive i, na kraju krajeva, tržišno atraktivnije usluge prevoza putnika željeznicom.

(RTV Slon)