Do trenutka stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu BiH za vađenje ličnog dokumenta bila je dovoljna samo izjava da živite na određenoj lokaciji. Od tada je postupak prijave prebivališta dosta složeniji.

Naime, da biste se prijavili da živite na određenoj adresi, i na osnovu toga dobili ličnu kartu, potrebno je priložiti dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu nad nekretninama, ili da imate ovjeren ugovor sa stanodavcem. U obzir dolazi i potvrda da se pred nadležnim organom vodi spor o vlasništvu, ali i potvrda da je pokrenut postupak legalizacije odnosno uknjižavanja objekta na adresi na kojoj prijavljujete prebivalište.

Najviše problema građani imaju sa posljednje pomenutim, odnosno činjenicom da je veliki broj objekata izgrađen bez valjanih dozvola. Dakle, građani su u posjedu, ali ne mogu dokazati vlasništvo nad kućom, jer ne mogu provesti postupak uknjižavanja.

Sve se dodatno zakomplikovalo kada je istekao zakonski rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata, i kada su gradske i općinske službe prestale izdavati pomenute potvrde.

Šefica Odjela za upravno-pravne poslove MUP-a TK Jasmina Đulović je kazala da su taj problem identifikovali.

“Rok za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata istekao je 31. maja 2019. godine. Do tog roka građani su mogli dostavljati potvrdu da je pokrenut postupak za legalizaciju što bi nama bio dovoljan pravni osnov da stranka može na toj adresi prijaviti svoje prebivalište”, kazala je Đulović.

Građani kažu da su danas u velikim problemima, jer u određenom broju slučajeva ne postoji zakonsko rješenje koje bi im pomoglo da dobiju lične dokumente.

Ističu da nisu počinjali postupke dobijanja dozvola za gradnju kuća jer im je to bilo preskupo, a neki su izgradili kuće ne nekom od brojnih rudnih polja, pa su smatrali da će zahtjevi biti odbijeni. Među razlozima su i neinformisanost, ali i u nekoliko slučajeva nemar.

U MUP-u TK kažu da su u ovom slučaju nemoćni i da moraju provoditi Zakon, a u narednom periodu očekuje se i reakcija Ministarstvu civilnih poslova BiH.

Izvor:RTV Slon