Jučer je u Sali za sjednice gradske uprave održana prezentacija zajedničkog UN programa smanjenje rizika od katastrofa u BiH za održivi razvoj,ukupne vrijednosti 8,4 miliona KM.

Kako je rečeno ovaj program će podržati bh.građane posebno one najugroženije kategorije. Program je zasnovan na iskustvu iz 2014.godine kada je našu zemlju zadesila katastrofalna poplava.

Kako je istaknuto na ovom sastanku , program je preventivnog karaktera i oslanja se na iskustva i planiranje zadataka za budući period. Ono što je bitno naglasiti je poboljšanje lokalnih mehanizama koordinacije u području smanjenja rizika od katastrofa.

Posebna pažnja će biti posvećena prevenciji od poplava , sanaciji klizišta i dr.

Za provedbu aktivnosti zadužene su UN agencije: UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO u partnerstvu sa lokalnom zajednicom. Naredne sedmice bismo trebali znati da li će grad Gradačac prihvatiti da bude partner u ovim aktivnostima.

Za sufinansiranje bi trebalo izdvojiti 20.000 KM, ova sredstva će biti vraćena lokalnoj zajednici kroz realizaciju zajedničkog projekta sa UNDP-om.

B1 TV