Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa premijerom TK Kadrijom Hodžićem i uz podršku Projekta integriranog razvoja ILDP, zajedničkog projekta Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, organizovalo je prezentaciju Nacrta Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021. – 2027. godina.

Strategija razvoja TK ključni je strateško-planski dokument Tuzlanskog kantona koji treba da podstiče razvoj a obuhvata ekonomski i društveni aspekt te aspekte zaštite okolice i prostora.

Prema mišljenju premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića najveći značaj ove strategije je što povezuje budžet sa projektima, odnosno budžetske linije sa konkretnim projektima. „Na taj način se skraćuju procedure, na vrijeme se može sagledati dinamika realizacije projekata”, istaknuo je premijer Hodžić dodajući da se radi o brojnim infrastrukturnim projektima te kazao da je riječ „o čitavom setu projekata koji se uklapa u novo doba, a to je doba zelene tranzicije, digitalizacije i doba prilagođavanja novom tržištu”.

Konsultant Projekta integriranog lokalnog razvoja ILDP, prof.dr. Bahrija Umihanić istaknuo je da se od tri cilja ove strategije prvi odnosi na ekonomski, drugi na društveni dok je treći okolinski razvoj. „Sedam je strateških projekata među kojima je izgradnja kampusa Univerziteta u Tuzli, projekti vezani za jezero Modrac, projekti izgradnje naučno-tehnoloških parkova u Tuzli i Živinicama i izgradnja tri saobraćajnice. Jedna će povezati Zvornik i Doboj, druga Brčko i Tuzlu a treća povezuje Tuzlu sa Sarajevom”, kazao je prof dr. Umihanić ovom prilikom.

U okviru dokumenta postoji 12 prioriteta i 48 mjera a riječ je o sinhroniziranom dokumentu koji je, kao i stategije lokalnih samouprava i FBiH, obavezujućeg karaktera.

Budući da je u toku provođenje procedure Javnih konsultacija na Nacrt, u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i traje do 20. februara 2021. godine, iz resornog ministarstva pozivaju zainteresovane da se uključe u cilju što kvalitetnijeg kreiranja najznačanjijeg strateškog dokumenta Tuzlanskog kantona.