U amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Brčko distriktu BiH danas je prezentiran projekt pod nazivom „Studija turističke signalizacije za područje Brčko distrikta BiH“, koji je realiziran od strane Ekonomskog fakulteta u Brčkom u suradnji s Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić kazao je da će ovaj projekt sigurno doprinijeti da se turistička ponuda i djelatnosti na prostoru Distrikta pokrenu u pozitivnom pravcu.

„Nadam se da će to biti još jedan poticaj za organizacijsko uređenje oblasti turizma u Distriktu, a to podrazumijeva i formiranje posebnog pododjela za turizam i trgovinu. Nadam se da je ovo samo uvod u tu vrstu priče i da ćemo vrlo brzo doći do formiranja ovog pododjela, a onda kroz njegove aktivnosti napraviti i konkretne pomake na polju turizma na prostoru Brčkog“, kazao je Milić.

Predstojnik Odjela za gospodarski razvitak, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH Pero Gudeljević naglasio je da je ova studija jedan temelj kako bi i Odjel osigurao sredstva da se i fizički obilježe svi turistički potencijali kao i drugi potencijali u Distriktu. On se zahvalio GIZ-u, koji je osigurao sredstva za izvođenje ove studije, kao i Ekonomskom fakultetu, koji je na njoj radio.

Voditelj Službe za turizam u Vladi Brčko distrikta BiH Aleksandar Đurić kazao je da je turistička signalizacija, kao važan dio materijalne infrastrukture, nedostajala Distriktu.

„Moram priznati da je ovo jedna od faza koja će se u narednom razdoblju ubrzano odvijati. Zadovoljan sam što su i pojedina grafička rješenja, piktogrami te samo obilježavanje prilagođeni situaciji na terenu i urađeno je što se moglo uraditi u ovoj fazi, a velika je stvar i to što smo dobili potporu od međunarodnog donatora“, istaknuo je Đurić.

Lazar Radovanović, dekan Ekonomskog fakulteta u Brčkom, kazao je da je Ekonomski fakultet glavni nositelj projekta i da je dio projekta financirao s ciljem kako bi se promovirao Brčko distrikt BiH kao turistički potencijal u BiH i šire.

Stevan Stević, rukovoditelj projekta, istaknuo je da su u ovom projektu izdvojena 33 objekta za koje su u ovoj etapi ponudili kao način kartiranja „Google Maps“ i signalizaciju koja će kasnije biti fizički postavljena.

„Mi imamo listu potencijalnih objekata i lokaliteta koju sačinjava njih 140 bilo da su oni povijesni, kulturni, nacionalni ili turistički i za koje smatramo da predstavljaju nešto što je za Distrikt krunski dokaz da imamo potencijal za razvoj turizma. U projektu smo radili na kartiranju turističkih atrakcija i svega onoga što predstavlja turističke potencijale u Brčkom koristeći GPS uređaje i odgovarajuće suvremene aplikacije kao i izradi turističke signalizacije kao temelja za buduće fizičko označavanje objekata. Također smo ustanovili da ne postoji adekvatan i potpun obuhvat objekata koji su turistički značajni i na odgovarajući način označeni, odnosno kartirani, ili za koje je urađena signalizacija. Cilj nam je da jednoga dana i za Distrikt bude izrađen katastar turističkih potencijala koji bi bio sveobuhvatan elektronički sustav za evidenciju, praćenje, klasifikaciju te kategorizaciju objekata kako onih postojećih tako i onih koji će biti buduća atrakcija“, kazao je Stević dodajući da je Ekonomski fakultet kroz projekt pokazao da stoji na raspolaganju Vladi Brčko distrikta BiH i institucijama koje podržavaju ovakve projekte i da žele nastaviti raditi na sličnim projektima.

Vlada Brčko distrikta

A.Osmičić