Preslušavani prisluškivani telefonski razgovori: O čemu su razgovarali bivši direktor Elektroprivrede i Amir Zukić; Na Džananovićev upit: “Je li Kukić dao zeleno svjetlo?”, Zukić kaže da jeste, a njegov sagovornik odgovara da je to važno

777

Sarajevsko Kantonalno tužilaštvo je, na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim preduzećima, počelo s puštanjem presretnutih razgovora, kojima želi, kako je pojašnjeno, dokazati status i poziciju optuženog Eseda Džananovića.

Tokom provođenja posebnih istražnih radnji, kako je rekla tužiteljica Nermina Kulenović, u augustu 2016. je presretnuto 440 razgovora i 550 SMS poruka razmijenjenih između optuženih i drugih osoba, od kojih su neke saslušane kao svjedoci.

U prvoj reprodukovanoj komunikaciji, Amir Zukić obavještava Džananovića da je sa Asimom, Kukićem i Omerom, kao i da su pričali o “završavanju” za Omerovo dijete. Na Džananovićev upit: “Je li Kukić dao zeleno svjetlo?”, Zukić kaže da jeste, a njegov sagovornik odgovara da je to važno.

Nevad Ikanović u jednom od razgovora govori Džananoviću kako se “čuo sa Mirsom za Škalju”, a optuženi dodaje da se i on čuo s njim, da su bili Mirso i Amir. Ikanović prenosi kako je Kukić rekao da neće da dijete ispašta zato što je Omer bio nekorektan prema Banovićima i kaže Džananoviću: “Slobodno ti to puštaj.”

Tužiteljica je pročitala SMS poruke u kojima je Džananović upitan u vezi sa zaposlenjem sina Muhameda Osmića: “Ima li pomaka i hoće li se to završiti?”, a optuženi je odgovorio: “Jučer sam počeo raditi nakon godišnjeg odmora, sabura, neka preda CV na protokol.”

U kasnijim razgovorima Džananović objašnjava šta u molbi treba biti navedeno, a Osmić mu kaže da će uključiti Mirsu Kukića, da će se valjda za 10-15 dana rješavati, te govori optuženom: “Vi to u paketu pogurajte.”

Pročitana je Osmićeva poruka Zukiću sa sadržajem: “Ima li kakvih vijesti za mene, taj Eso me još nije nazvao”, nakon čega je reprodukovana komunikacija u kojoj Džananović objašnjava Zukiću gdje su ulaz i protokol u zgradi “Elektroprivrede”, na koga molba da bude naslovljena i da on nije direktor u tom sektoru.

Veći dio komunikacije, kako je rekla tužiteljica, odnosi se na dokazivanje Džananovićevog društvenog položaja i uticaja, te je tako pročitan sadržaj SMS poruke koju je optuženi zaprimio od ženske osobe koja je navela svoje obrazovanje za konkurs, a koju je optuženi proslijedio bivšem kantonalnom ministru obrazovanja Elviru Kazazoviću.

U nekim od komunikacija Džananović obavještava sagovornike da je u novinama izašao konkurs i da se aplicira na poziciju 2, 3 i 4, te dodaje: “Da probamo, ko je probao, nije zalutao.”

Džananovićeva Odbrana je istakla prigovor relevantnosti na blizu 40 komunikacija koje su prezentovane u sudnici a koje se odnose na optuženog.

“Nisu u vezi ni sa jednom tačkom optužnice koja tereti Džananovića”, kazala je braniteljica Irisa Čevra.

Zukiću i Džananoviću se sudi skupa sa Safetom Bibićem, Nedžadom i Senadom Trakom, Ramizom Karavdićem i Asimom Sarajlićem za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima. S njima je bio optužen i Mirsad Kukić, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen.

Suđenje se nastavlja 13. maja.

preuzeto:tip.ba