Od posljedica zaraze korona virusa u Respiratornom centru UKC-a Tuzla preminuo je tuzlanski ljekar, doktor Sead Jamakosmanović, specijalista pulmologije.

Rođen je 27.6.1949. u Sarajevu. Diplomirao je 1983. godine, a magistrirao 1999. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu (VSS, ljekar, magistar medicinskih nauka).

Ovaj veliki ljekar ostat će u lijepom sjećanju velikom broju svojih pacijenata. Do posljednjeg dana borio se za pacijente, a i u penziji je nastavio raditi, pa čak i u vrijeme pandemije korona virusa. Osim što je bio vrhunski ljekar, istaknuti društveni radnik, bio je i guverner Tuzlanskog kantona, dugogodišnji predsjednik Crvenog krsta TK, a bio je i dobitnik priznanja Lige humanista.

Sve procedure osnivanja Filozofskog fakulteta, transformacijom Pedagoške akademije, provedene su u toku 1993/94. godine. Započelo se sa pokretanjem inicijative organa Pedagoške akademije, koja je preko organa Univerziteta upućena Okrugu Tuzla. Formiranjem Komisije matičara 23.09.1993. g. od Skupštine Okruga Tuzla i zvanično je otpočeo proces transformacije Pedagoške akademije u Filozofski fakultet.

Nakon intezivnih aktivnosti Komisije matičara na čelu sa prof. dr. Enverom Halilovićem (i članovi: Džemo Tufekčić, Asim Halilović, Sead Jamakosmanović i Azem Kožar), a uz svesrdnu podršku tadašnjeg rektora prof. dr. Sadika Latifagića, Skupština Okruga Tuzla je na sjednici održanoj 27.12.1993. godine, donijela Odluku o osnivanju Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Da se ova odluka, koja je imala i veliki broj protivnika, prihvati od organa ondašnje Republike Bosne i Hercegovine zaslužni su dr. Haris Silajdžić, predsjednik Vlade i svakako predsjednik države Alija Izetbegović.

Iza njega ostala je supruga Zumreta, sin Jusuf sa porodicom, kćerka Hasna sa porodicom i kćerka Fatima.