Pripreme Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i planovi za narednu godinu bile su glavne teme današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Denijala Tulumovića i ministrice zdravstva TK Dajane Čolić sa direktorima svih javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona.

Na sastanku je između ostalog razgovaramo i o rezultatima nedavne posjete ministrice Čolić domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu, izazovima s kojima se susreću, te potrebama i mogućnostima za unaprjeđenje njihovog rada, a sve s ciljem pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge, a time i povećanja stepena zadovoljstva građana i pacijenata.

Kako je istaknuto tokom sastanka, tokom nedavnih posjeta ministrica Čolić je uočila da se većima domova zdravlja susreće sa sličnom problematikom u svom radu.

„Prema tome, u narednom periodu posebna pažnja i Ministarstva zdravstva, ali i nadležnih zdravstvenih ustanova bit će usmjerena ka poboljšanjima u oblastima propisivačke prakse – doktrine ali i otklanjanju uočenih problema u oblasti finansiranja zdravstvene zaštite“, kazala je ministrica Čolić.

Također, u iz diskusije direktora zdravstvenih ustanova moglo se i naslutiti nekoliko modela rješenja za detektirane probleme, odnosno unaprjeđenje zdravstvenog sistema i njegovu snažnije orijentiranje prema pacijentu, te je ukazano na neophodnost češće organizacije ovakvih sastanaka, kako bi se informacije češće razmjenjivale, a kroz zajedničke aktivnosti dolazilo do sistemskih rješenja.

Na kraju sastanka premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović je zaključio da se slični problemi s kojima se zdravstvene ustanove susreću ponavljaju u svim ustanovama i da je neophodno pristupiti njihovom sistemskom rješavanju.

„Drago mi je da smo dijagnosticirali probleme. Nije lako, nemamo niti čarobni štap, niti neograničena finansijska sredstva da sve probleme riješimo „preko noći“, ali imamo volju i spremnost da u narednom periodu radimo i stvari mijenjamo u smjeru kvalitetnijeg pružanja medicinskih usluga svih nivoa na području našeg kantona“, zaključio je premijer Tulumović.

Izvor: RTV Slon