Predstavnički dom Parlamenta Federacije BIH danas bi na sjednici po hitnom postupku trebao razmatrati predloženi zakon o visini stope zatezne kamate, te izmjenu Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH. 

Cilj zakona o visini stope zatezne kamate je da se smanji stopa zatezne kamate sa 12 na 10 posto godišnje i da iznos obračunate zatezne kamate ne bude veći od glavnog duga.

Primjenom ovih odredbi privrednim subjektima bilo bi „olakšano plaćanje dospjelih obaveza, odnosno izmirenje glavnog duga“.

Izmjenom Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH predloženo je da se utvrdi novi datum kao krajnji rok za verifikaciju računa stare devizne štednje, čime se stvaraju uslovi za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja „starih deviznih štediša“ najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Po skraćenom postupku poslanici bi se trebali izjasniti o Prijedlogu zakona o porezu na ugljovodonike u FBiH, kojim se predviđa uvođenje ekstra poreza na profit iz industije istraživanja i eksploatacije nafte i plina u rasponu od 30 posto.

Na dnevnom redu su i zakoni koje su predložili poslanica Meliha Bijedić, zakon o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, zatim poslanica Lana Prlić, zakon o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u FBiH, dok je poslanik Irfan Čengić predložio donošenje izmjena i dopuna Zakona o drumskom prijevozu u FBiH.

U Nacrtu su zakon o građevinskom zemljištu u FBiH, zakon o reprodukcionom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, kao i Program rada Predstavničkog doma.

Također, će biti razmatran Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH, zaduženje Federacije BiH za realizaciju projekta “Javni prijevoz Sarajevo – Dio 2”, te izvještaji o radu i poslovanju RTV FBiH za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu.

Izvor: Avaz