Peta redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zakazana je za danas i sutra.

Na predloženom dnevnom redu između ostalog su prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama: Zakona o krivičnom postupku FBiH u vezi s odlukom Ustavnog suda BiH, te Zakona o  policijskim službenicima.

Poslanici bi trebali razmatrati i prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost FBiH.

Predviđeno je i razmatranje nekoliko prijedloga zakona:  o zaštiti na radu, o hemikalijama, o zaštiti okoliša, te o turizmu Federacije BiH, kao i boravišnoj taksi FBiH.

Na predloženom dnevnom redu su i Program prestrukturiranja energetskog sektora u FBiH, te informacija o odluci o poskupljenju plina.

Izvor: RTV Slon